1 Nis 2011

Gümüşler Manastırı - The Monastery of Gumusler


This is a monastery church carved from the rock in Gumusler, 8km to the northeast of Nigde, 4 km from the Nigde-Kayseri road. This 10th century monastery is entered via a vaulted door. The church is situated to the north side of the courtyard, while rooms carved from the rock line the rest of the courtyard. The church is built on a closed cruciform plan, and has a central The monastery of Gumuslerdome, four columns, cross vaults and three apses.
....
Niğde'nin yaklaşık 8km. kuzeydoğusunda Eski Andaval yolunun karşısında, Niğde-Kayseri karayolunun 4km. İçerisindeki Gümüşler kasabasında bir kaya manastır kilisedir. 10. yüzyılda yapılmış manastıra tonozlu bir kapıdan girilir. Manastır avlusunun batı, güney ve doğusunda kaya oyma mekanlar, kuzeyinde ise kilise yer alır. Kilise kapalı haç planlı, merkezi kubbeli, dört sütunlu, çapraz tonozlu, üç apsislidir.


The rooms - Odalar 

                 The Wall Detail - Duvar Detayı                                                                  İç Mekan - Interior

Hiç yorum yok: